Budoworld Online Shop
[NΝ] επισκέπτες τώρα
6.277.375 επισκέπτες από 20/01/2012
Μη συνδεδεμένος χρήστης Εικονική
προθήκη
Αρχική σελίδα
Όροι πώλησης Προσωπικό απόρρητο Κατάλογος Πίνακας μεγέθους
Budoworld Online Shop - Όροι πώλησης
Greek English Αναζήτηση προϊόντων              Safety is our success
Boxing |DVD |Fitness |Jiu-Jitsu |Judo |Ju-Jutsu |Karate |Kendo-Aikido |Kickboxing |Kinetic Tapes |Kung Fu |MMA |Ninjutsu |Sambo |Shirts |ThaiBoxe
|TKD |Αξεσουάρ |Οπλα |Προσφορές


Όροι πώλησης

Όροι πώλησης

 1. Περίληψη
  Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Budoworld Online Shop και των πελατών της διέπονται αποκλειστικά από τους ακόλουθους γενικούς όρους πωλήσεως, αποκλείοντας κάθε άλλη συμφωνία που δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως ή με τοποθέτηση μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των ακόλουθων προϋποθέσεων.
 2. Ευθύνες
  Η Budoworld Online Shop δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, άμεση ή/και έμμεση, που προκύπτει από την πώληση αγαθών και τις υπηρεσίες που προτείνονται στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα budoworld.gr, συμπεριλαμβανομένων και τη καθυστέρηση και / ή τη μη παράδοση του προϊόντος, ούτε για την αντιστοιχία με τις προδιαγραφές των αγαθών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα, ούτε για οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί άμεσα στο Budoworld Online Shop.
 3. Τεχνικές Πληροφορίες
  Οι τεχνικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα budoworld.gr προκύπτουν από δημοσιευμένα στοιχεία από τους κατασκευαστές των εμπορευμάτων στον κατάλογός μας. Η Budoworld Online Shop, ως εκ τούτου, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής / προσαρμογής τεχνικών και των διαστάσεων πληροφοριών των αγαθών αυτών, ακόμη και χωρίς την ειδοποίηση των πελατών.
 4. Παραγγελίες
  Παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο γραπτώς ή με φαξ ή μέσω διαδικτύου (online). Ο πελάτης που αποστέλλει τη παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας θα λάβει, μετά το πέρας της διαδικασίας, ειδοποίηση που επιβεβαιώνει την παραγγελία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Αυτή η επιβεβαίωση θα περιέχει τον αριθμό παραγγελίας.
 5. Τιμές
  Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα πρέπει να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν ΦΠΑ (εφόσον δεν αναφέρεται αλλού). Εάν η έκπτωση δεν έχει καθοριστεί, η τιμή θα είναι η καθαρή τιμή πώλησης στον πελάτη. Οι τιμές και οι εκπτώσεις μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
 6. Διαθεσιμότητα προϊόντων
  Στον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα budoworld.gr, στον τομέα της διαθεσιμότητας, θα βρείτε τις ποσότητες των προϊόντων που υπάρχουν στην Budoworld Online Shop αποθήκη. Δεδομένου ότι η πρόσβαση και οι online παραγγελίες μπορούν να αλλάξουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η Budoworld Online Shop δεν εγγυάται την βεβαιότητα της κατανομής των αγαθών που παραγγέλθηκαν, εφόσον η ίδια παραγγελία δεν θα είναι ορατή στην περιοχή 'Οι παραγγελίες σας' με την κατάλληλη κατάσταση.
 7. Αποστολή και παράδοση
  Οι αποστολές, εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, θα γίνονται από τους μεταφορείς που ορίζονται από Budoworld Online Shop ή από εξουσιοδoτημένους του. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο, τα έξοδα αποστολής θα χρεωθούν, τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με κίνδυνο της Budoworld Online Shop. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, η Budoworld Online Shop συμφωνεί να στείλει ξανά το παραγγελμένα προϊόντα αν το παραγγελμένα προϊόντα είναι μη διαθέσιμα και/ ή έχουν εξαντληθεί, η Budoworld Online Shop θα προτείνει διαφορετικά προϊόντα, αλλά με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, με το δικαίωμα του πελάτη να μην δεχθεί αυτά τα νέα προϊόντα και να απαιτήσει έκδοση της πίστωσης για τα ίδια τα προϊόντα. Αν υποθέσουμε ότι ο πελάτης ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για τον μεταφορέα, η Budoworld Online Shop δεν θα είναι υπεύθυνος για απώλεια και/ ή βλάβη των προϊόντων από τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων στον μεταφορέα σε αποθήκες του. Ο χρόνος της παράδοσης, καθαρά ενδεικτικά, δημοσιεύεται στον πίνακα στην ιστοσελίδα κατά την εισαγωγή της παραγγελίας' το ίδιο μπορεί να αλλάξει για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω των συνθηκών κυκλοφορίας και των οδικών συνθηκών εν γένει ή λόγω της Αρχής. Η παράδοση, εκτός διαφορετικής γραπτής συμφωνίας μεταξύ των μερών, θα λάβει χώρα στο ισόγειο και σε ώρες γραφείου: 09,00 - 13,00, 14,00 - 18,00, όλων των ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Μπορείτε να δείτε τις διάφορες μεθόδους παράδοσης πατώντας εδώ.
 8. Κίνδυνοι και ιδιοκτησία
  Τα εμπορεύματα αποστέλλονται σε ελεύθερο λιμάνι, εξασφαλίζονται με επιβάρυνση επί του τιμολογίου όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται με τη μεταφορά εις βάρος του παραλήπτη, με ένδειξη του πελάτη, ο ίδιος ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον κίνδυνο από τη παράδοση των εμπορευμάτων από τις Budoworld Online Shop αποθήκες στον μεταφορέα. Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, ο πελάτης πρέπει να επαληθεύει την ακεραιότητα των πακέτων και της ποσοτικής και ποιοτικής αντιστοιχίας με το συνοδευτικό έγγραφο (δελτίο αποστολής). Σε περίπτωση ασυμφωνίας, το ίδιο θα πρέπει να δηλωθεί στο ίδιο συνοδευτικό έγγραφο και να επιβεβαιωθεί μέσα σε επτά ημέρες με φαξ ή με συστημένη επιστολή, στην εμπορική επικοινωνία της Budoworld Online Shop. Ακόμη και αν η συσκευασία είναι άθικτη, τα εμπορεύματα πρέπει να ελεγχθούν εντός επτά ημερών από την παραλαβή. Κάθε κρυφή παρατυπία θα πρέπει να δηλώνεται γραπτώς μέσω φαξ ή συστημένη επιστολή. Κάθε επισήμανση πάνω σε αυτούς τους όρους δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν. Για κάθε δήλωση, ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όσα είπε.
 9. Πληρωμές
  Τα παραγγελμένα εμπορεύματα πρέπει να πληρώνονται, όπως φαίνεται στον πίνακα που διατίθεται πατώντας εδώ. Η Budoworld Online Shop επιφυλάσσεται του δικαιώματος, με απόλυτη δικαιοδοσία, να μην προχωρήσει με την αποστολή των εμπορευμάτων, ακόμη και μετά την αποδοχή της παραγγελίας, σε πελάτες οι οποίοι αποδεικνύονται εκτός έκθεσης, ή με εκκρεμούσα οφειλή ή σε δικαστική διαμάχη.
 10. Δικαίωμα ακύρωσης των παραγγελιών
  Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας και η Budoworld Online Shop διατηρεί την αποδοχή της ακύρωσης της. Ακύρωση και αποδοχή της θα σημειώνονται σε γραπτή μορφή. Η δυνατότητα ακύρωσης από τον πελάτη κωλύεται σε περίπτωση που τα εμπορεύματα έχουν παραγγελθεί ειδικά από την Budoworld Online Shop στον προμηθευτή τους και αυτός, με τη σειρά του, δεν δέχθηκε τη ακύρωση της παραγγελίας.
 11. Επιστροφές χρημάτων των αγαθών
  Η αποκατάσταση των εμπορευμάτων στην Budoworld Online Shop θα πρέπει να ζητηθεί εγγράφως, με ένδειξη των λόγων για το αίτημα, επικαλούμενη τα στοιχεία της παραγγελίας και θα πρέπει να εξουσιοδοτείται άμεσα. Η επιστροφή των αγαθών θα πρέπει να γίνεται μετά από εξουσιοδότηση. Τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, στην αρχική συσκευασία τους, και να αποστέλλονται σε ελεύθερο λιμάνι σε απόθεμα μας, αναφέροντας στο έγγραφο τον αντίστοιχο αριθμό επιστροφής.
 12. Παράπονα
  Τυχόν λάθη μεταφορών ή παραλείψεις υλικού πρέπει να αναφέρονται γραπτώς, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 11.
 13. Εγγυήσεις
  Η αγορά εξοπλισμού σε Budoworld Online Shop συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων εγγύησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος από τη θέληση της Budoworld Online Shop. Ο πελάτης συνεπώς είχε επίγνωση ότι τα προϊόντα που αγοράζονται θα είναι εγγυημένα από τον κατασκευαστή και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ίδιο, και συμφωνεί, επομένως, χωρίς καμία επιφύλαξη, με όλους τους τρόπους παροχής της εγγύησης από τον παραγωγό, επίσης αναφερόμενος, για παράδειγμα, σε ένα θέμα διαχείρισης της εγγύησης που μπορεί να διαφέρει από τη Budoworld Online Shop.
 14. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Για να διαβάσετε το σημείωμα σχετικά με το προσωπικό απόρρητο πατήστε εδώ.
 15. Αντιδικίες
  Για κάθε αντιδικία που μπορεί να προκύψει, τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης είναι αρμόδια.
 16. Όροι
  Η όροι που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του budoworld.gr.

© Budoworld Online Shop 2021 - Your best safety equipment - info@budoworld.gr - Tel. +30 2310242268 - Fax +30 2310242896